Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Ung Bướu

Ths.Bs.

Cao Mạnh Thấu

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Giải phẫu động mạch thận người cho sống ứng dụng trong ghép thận.

Hơn 30 bài báo NCKH đăng trên tạp trí chuyên ngành về các chủ đề phẫu thuật chung và phẫu thuật tiêu hóa.