Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Ung Bướu

Bác sĩ

Bùi Trung Nghĩa

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật vi mô đệm đường tiêu hóa (GIST) tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ( 01/5-12/10).

89 Bài báo nghiên cứu khoa học đăng trên tạp trí chuyên ngành về các chủ đề phẫu thuật chúng và phẫu thuật tiêu hóa.