Thư mời khảo sát cung cấp dịch vụ thẩm định giá của 2 lô tài sản cần thanh lý của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

15/02/2022 21:02

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hiện có nhu cầu sử dụng dịch vụ thẩm định giá 2 lô tài sản cần thanh lý

Tagged in: Tags: