Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ bảo vệ

16/08/2022 15:23

Bệnh viện HN Việt Đức kính mời Nhà thầu có đủ năng lực tới nhận thư mời báo giá Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Gồm các nội dung như sau:

Tagged in: Tags: