Mang niềm vui đến những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện HN Việt Đức

11/10/2022 11:06

Tháng 09/2022, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp tục huy động hỗ trợ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, suất ăn từ thiện và nhận được sự quan tâm ấm áp từ các nhà hảo tâm và một số đơn vị báo chí, tổng số tiền hỗ trợ là 582.087.870đ (Năm trăm tám mươi hai triệu không trăm tám bảy nghìn tám trăm bảy mươi đồng ./.)  Trong đó:

 

Số tiền hỗ trợ tới những mảnh đời kém may mắn là: 340.687.870đ (Ba trăm bốn mươi triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn tám trăm bảy mươi đồng ./.)

 

Hỗ trợ phát 301 suất quà từ thiện cho người bệnh với giá trị: 65.700.000đ (Sáu mươi lăm triệu bảy trăm nghìn đồng./.)

 

Hỗ trợ phát 15.730 suất ăn từ thiện cho người bệnh và người nhà người bệnh với giá trị: 175.700.000đ (Một trăm bảy mươi lăm triệu bảy trăm nghìn đồng./.).

 

Bệnh viện HN Việt Đức trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của các tấm lòng hảo tâm dành tặng những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý vị.

 

 Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246 nhà C3

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Email: congtacxahoibvvd@gmail.com

 

Thông tin chuyển khoản giúp đỡ người bệnh:

Tài khoản Từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản VNĐ: 1221.000.2100.700

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS (mã số) hoặc ủng hộ Tên bệnh nhân.

 

 

 

Phòng Công tác xã hội

 

 

 

 

 

 

Tagged in: Tags: