Đội ngũ chuyên gia

Phạm Gia Anh

Trưởng Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa - Ung Bướu.   Quá trình đào...

Bùi Trung Nghĩa

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Phó Trưởng khoa Ung bướu và Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Trưởng Khoa Ung bướu và Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Trịnh Hồng Sơn

Cố vấn

Chức vụ: Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nguyên Trưởng khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên...

Nguyễn Thị Hạnh

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Ung bướu , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ung thư Quá trình đào tạo: Năm 2017: Tốt nghiệp trường...

Phan Tuấn Hiếu

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Ung bướu , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại khoa Quá trình đào tạo: Năm 2016: Tốt nghiệp...

Nguyễn Đình Phú

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa    Quá trình đào tạo: Năm 2017: Tốt...

Lại Thanh Tùng

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Ung bướu , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa - gan mật Quá trình đào tạo: Năm 2016:...

Thái Thanh Xuân

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Ung bướu , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ung thư Quá trình đào tạo: Năm 2017: Tốt nghiệp trường...

Cao Mạnh Thấu

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa - Ung bướu.   Quá trình đào...

Nguyễn Thị Phượng

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa - Ung bướu.   Quá trình đào...