Đội ngũ chuyên gia của khoa

Trịnh Hồng Sơn

Phó Giám đốc bệnh viện; Trưởng Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.     Chuyên ngành: Phẫu...

Phạm Gia Anh

Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp; Phó Trưởng Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Nguyễn Thị Hạnh

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Ung bướu , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ung thư Quá trình đào tạo: Năm 2017: Tốt nghiệp trường...

Phan Tuấn Hiếu

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Ung bướu , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại khoa Quá trình đào tạo: Năm 2016: Tốt nghiệp...

Nguyễn Đình Phú

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa    Quá trình đào tạo: Năm 2017: Tốt...

Lại Thanh Tùng

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Ung bướu , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa - gan mật Quá trình đào tạo: Năm 2016:...

Thái Thanh Xuân

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Ung bướu , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ung thư Quá trình đào tạo: Năm 2017: Tốt nghiệp trường...

Bùi Trung Nghĩa

Quyền Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Quyền Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Cao Mạnh Thấu

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa - Ung bướu.   Quá trình đào...

Nguyễn Thị Phượng

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa - Ung bướu.   Quá trình đào...