Hưởng ứng Ngày an toàn Người bệnh Thế giới 17/9/2023

17/09/2023 11:09

 

Năm 2019, Tổ chức Y tế thế giới đã thống nhất chọn Ngày An Toàn Người Bệnh Thế giới là ngày 17/9 hàng năm. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, sự tham gia của cộng đồng, nâng cao hiểu biết trên phạm vi toàn cầu và hướng tới sự đoàn kết hành động của các quốc gia thành viên để thúc đẩy an toàn và giảm thiểu tổn hại cho người bệnh.

 

Nhận biết được vai trò trung tâm của người bệnh, người nhà người bệnh và những người chăm sóc người bệnh trong việc bảo đảm an toàn khám bệnh, chữa bệnh, “Người bệnh tham gia để bảo đảm khám chữa bệnh an toàn” được chọn thành chủ để của Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2023. Khi người bệnh được tham gia, hiểu biết về quá trình sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, người bệnh sẽ cảm thấy an tâm và hoạt động khám chữa bệnh cũng vì thế được an toàn hơn. Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các quốc gia thành viên “Xây dựng các hệ thống để hỗ trợ việc tham gia tích cực và trao quyền cho người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng trong việc cung cấp dịch vụ y tế an toàn hơn”, sự tham gia của người bệnh và gia đình họ được đưa vào một trong 7 mục tiêu của Kế hoạch hành động toàn cầu về An toàn người bệnh giai đoạn 2021-2030 và trọng tâm của Ngày An Toàn Người Bệnh Thế giới năm nay. Thông qua thông điệp “Lắng nghe tiếng nói, tâm tư của người bệnh!”, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tất cả các quốc gia cho phép người bệnh và người nhà người bệnh góp ý và chia sẻ các trải nghiệm về dịch vụ khám chữa bệnh, cả dịch vụ an toàn và chưa an toàn; cung cấp cơ sở để cải tiến chất lượng khám chữa bệnh.

Thông qua thông điệp “Lắng nghe tiếng nói, tâm tư của người bệnh!”, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn luôn ghi nhận tất cả tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của người bệnh, người nhà người bệnh qua các kênh như hộp thư góp ý, đường dây nóng của bệnh viện, Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001902, Đơn vị tiếp dân, khảo sát ý kiến của người bệnh và người nhà người bệnh, fanpage của bệnh viện …

An toàn người bệnh là phòng ngừa tổn hại cho người bệnh, hạn chế các nguy cơ xảy ra sự cố y khoa. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cam kết cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh ngày càng an toàn hơn, chung tay triển khai thông điệp của năm 2023 ‘Lắng nghe tiếng nói, tâm tư của người bệnh’ thành hành động.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: