Hơn 960 triệu đồng dành tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong tháng 8/2022

08/09/2022 07:29

Hằng ngày, Bệnh viện HN Việt Đức điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân nội trú. Trong đó, có nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Họ rất cần sự chung tay, tiếp sức, giúp đỡ, sẻ chia của các nhà hảo tâm và cộng đồng để vượt qua những lúc “thập tử nhất sinh”, sớm trở về với cuộc sống.

 

Tháng 08/2022, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp tục huy động hỗ trợ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, suất ăn từ thiện và nhận được sự quan tâm ấm áp từ các nhà hảo tâm và một số đơn vị báo chí, tổng số tiền hỗ trợ là 965.850.300đ (Chín trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm năm mươi nghìn ba trăm đồng ./.). Trong đó:

 

Số tiền hỗ trợ tới những mảnh đời kém may mắn là: 759.412.500đ (Bảy trăm năm mươi chín triệu bốn trăm mười hai nghìn năm trăm đồng ./.)

 

Hỗ trợ phát 99 suất quà từ thiện cho người bệnh với giá trị: 44.437.800đ (Bốn mươi bốn triệu bốn trăm ba bảy nghìn tám trăm đồng./.)

 

Hỗ trợ phát 14.310 suất ăn từ thiện cho người bệnh và người nhà người bệnh với giá trị: 162.000.000đ (Một trăm sáu mươi hai triệu đồng./.).

 

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246 nhà C3

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Email: congtacxahoibvvd@gmail.com

 

Thông tin chuyển khoản giúp đỡ người bệnh:

Tài khoản Từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản VNĐ: 1221.000.2100.700

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS (mã số) hoặc ủng hộ Tên bệnh nhân

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: