Hơn 900 triệu đồng dành tặng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn trong tháng 10 năm 2022

07/11/2022 11:02

Tiếp nối hành trình “Sẻ chia yêu thương”, chung tay hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, giúp người bệnh chiến thắng bệnh tật, tháng 10/2022, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp tục huy động hỗ trợ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, suất ăn từ thiện và nhận được sự quan tâm ấm áp từ các nhà hảo tâm và một số đơn vị báo chí, tổng số tiền hỗ trợ là 942.579.176đ (Chín trăm bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn một trăm bảy sáu đồng ./.)  Trong đó:

 

Số tiền hỗ trợ tới những mảnh đời kém may mắn là: 514.564.176đ (Năm trăm mười bốn triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn một trăm bảy sáu đồng ./.).

 

Hỗ trợ phát 2.780 suất quà từ thiện cho người bệnh với giá trị: 244.155.000đ (Hai trăm bốn mươi bốn triệu một trăm năm lăm nghìn đồng./.).

 

Hỗ trợ phát 16.286 suất ăn từ thiện cho người bệnh và người nhà người bệnh với giá trị: 183.860.000đ (Một trăm tám mươi ba triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng./.).

 

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246 nhà C3

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Email: congtacxahoibvvd@gmail.com

 

Thông tin chuyển khoản giúp đỡ người bệnh:

Tài khoản Từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản VNĐ: 1221.000.2100.700

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS (mã số) hoặc ủng hộ Tên bệnh nhân.

 

Phòng Công tác xã hội

 

Tagged in: Tags: