Hơn 300 triệu đồng ủng hộ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

05/01/2022 08:29

Tháng 12/2021, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp tục huy động hỗ trợ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, suất ăn từ thiện và nhận được sự quan tâm ấm áp từ các nhà hảo tâm và một số đơn vị báo chí, tổng số tiền hỗ trợ là: 327.712.500đ (Ba trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm mười hai nghìn năm trăm đồng ./.) Trong đó:

 

Số tiền hỗ trợ tới những mảnh đời kém may mắn là: 251,128,500đ (Hai trăm năm mươi mốt triệu, một trăm hai mươi tám nghìn, năm trăm đồng./.)

 

Hỗ trợ phát 140 phiếu suất ăn từ thiện cho người bệnh và người nhà người bệnh với giá trị: 4,200,000đ (Bốn triệu hai trăm nghìn đồng./.)

 

Hỗ trợ phát 91 suất quà từ thiện cho người bệnh với giá trị: 72,384,000đ (Bảy mươi hai triệu, ba trăm tám mươi tư đồng./.)

 

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

 

Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246 nhà C3

 

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

 

Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

 

Email: congtacxahoibvvd@gmail.com

 

Thông tin chuyển khoản giúp đỡ người bệnh:

 

Tài khoản Từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

 

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 

Số tài khoản VNĐ: 1221.000.2100.700

 

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

 

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS (mã số) hoặc ủng hộ Tên bệnh nhân.

 

Phòng Công tác xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged in: Tags: