• Giới thiệu bệnh viện

    28-07-2016 10:46:39

      Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày nay được thành lập từ năm 1902 cùng với sự ra đời của Trường Y khoa Đông Dương, tiền thân của Trường…