Bệnh viện Việt Đức mời chào giá phụ kiện cho máy rửa quả lọc thận Renatron PA100

28/04/2022 07:27

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua phụ kiện sửa chữa cho máy rửa quả lọc thận Renatron PA100(chi tiết nội dung tại phụ lục 1 kèm theo), để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo phụ lục 2 đính kèm.

Tagged in: Tags: