Bệnh viện Việt Đức mời chào giá một số trang thiết bị y tế

17/08/2022 09:48

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế để sử dụng tại Bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo giá TTBYT, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá vào Bệnh viện.

Tagged in: Tags: