Bệnh viện Việt Đức mời chào giá dây điện cực điện não đĩa vàng cho máy ghi điện não Nicolet One – Natus

19/05/2022 15:34

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua 10 gói dây điện cực điện não đĩa vàng cho máy ghi điện não Nicolet One – Natus (chi tiết nội dung tại phụ lục 1 kèm theo), để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo phụ lục 2 đính kèm.

Tagged in: Tags: