Bệnh viện Việt Đức mời chào giá cung cấp bộ kit bảo dưỡng cho máy thở xách tay LTV1200

26/11/2021 10:30

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm 02 bộ kit bảo dưỡng cho máy thở xách tay LTV1200 (Model: LTV1200/ Hãng: Carefusion/ Nước sản xuất: Mỹ) để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục 01 kèm theo công văn này). Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm theo công văn này.

Tagged in: Tags: