Bệnh viện Việt Đức mời chào giá các vật tư, phụ kiện cho các thiết bị của Bệnh viện

21/04/2022 10:13

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu cung cấp vật tư, phụ kiện cho các thiết bị của Bệnh viện cụ thể như sau:

Tagged in: Tags: