Bệnh viện Việt Đức mời báo giá Tổng đài NEC UNIVERGE SV9300

03/08/2022 09:07

Bệnh viện HN Việt Đức trân trọng thông báo và kính mời các Công ty gửi bản chào giá các danh mục (chi tiết kèm theo) để Bệnh viện có căn cứ tham mưu xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tagged in: Tags: