Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời báo giá bảo trì hệ thống chụp Xquang Fujifilm

27/05/2024 13:50

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì hệ thống chụp Xquang FDR SMART FGXR-68S Fujifilm với nội dung cụ thể như sau:

Tagged in: Tags: