Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá vật tư thiết bị y tế

23/05/2022 15:06

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang thực hiện công tác mua sắm vật tư y tế phục vụ chuyên môn.

Tagged in: Tags: