Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá vật tư, linh kiện thay thế cho camera của hệ thống PTNS hãng Karl Storz

18/05/2022 09:25

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu thay thế vật tư, linh kiện cho Camera của hệ thống PTNS hãng Karl Storz đang sử dụng tại bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục 1 kèm theo).

Tagged in: Tags: