Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá túi bọc giày cho máy bọc giày tự động

24/08/2023 10:22

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm túi bọc giày cho máy bọc giày tự động. Để có thêm cơ sở tham khảo giá túi bọc giày trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp tham gia chào giá.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: