Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức mời chào giá trang thiết bị y tế

13/07/2022 07:20

Hiện nay, Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ kiện sửa chữa bơm tiêm điện TESS 700 và máy truyền dịch TELF 600, pin dùng cho bơm tiêm điện, vật tư sửa chữa cáp khoan GA 172  để có thêm cơ sở tham khảo giá vật tư, phụ kiện sửa chữa dùng cho bơm tiêm điện TESS 700 và máy truyền dịch TELF 600, pin dùng cho bơm tiêm điện vật tư sửa chữa cáp khoan GA172. Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào (theo danh mục trang thiết bị theo phụ lục đính kèm).

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: