Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá sửa chữa tấm nhận ảnh, thay thế IGBT máy XQKTS Titan dual 2000 plus

09/06/2023 15:45

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu sửa chữa tấm nhận ảnh và thay thế IGBT của máy XQKTS model: Titan dual 2000 plus, hãng Vikomed, xuất xứ Việt Nam; Để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo phụ lục 2 đính kèm.

Phòng Công tác xã hội

 

Tagged in: Tags: