Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá mua mới bánh xe giường bệnh nhân

06/10/2022 08:10

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua mới bánh xe giường bệnh nhân (Hãng: Stryker/Thụy sĩ, Model: Prime) để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục kèm theo công văn này). Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm công văn này.

 

Tagged in: Tags: