Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá Lắp đặt rèm cửa sổ

28/09/2023 09:13

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu lắp đặt rèm cửa tại phòng chức năng, giảng đường ở cơ sở 2 – Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức. Để có cơ sở tham khảo giá các mẫu rèm cửa này trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời Các đơn vị có khả năng đáp ứng chào giá lắp đặt rèm cửa sổ (Theo phụ lục đính kèm).

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: