Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá dịch vụ đo liều xạ kế cá nhân

07/02/2023 13:40

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu đo liều xạ kế cá nhân (chi tiết nội dung tại phụ lục 1 kèm theo), để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo phụ lục 2 đính kèm.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: