Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá dịch vụ kiểm định thang máy

29/09/2023 09:27

Căn cứ Nghị định số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu kiểm định 01 thang máy (chi tiết theo phụ lục đính kèm). Bệnh viện kính mời Các đơn vị có đủ năng lực cung cấp chào giá thực hiện Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy cho Bệnh viện.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: