Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá đầu giò Linear và 01 nguồn adapter dùng cho máy siêu âm Fujifilm Sonosite M-Turbo

20/09/2022 16:05

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua 01 đầu dò Linear và 01 nguồn adapter dùng cho máy siêu âm Fujifilm Sonosite M-Turbo phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục 1 kèm theo). Để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo phụ lục 2 đính kèm.

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: