Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá cung cấp phụ kiện sửa chữa cho máy rửa quả lọc thận

05/09/2023 14:11

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp phụ kiện sửa chữa cho máy rửa quả lọc thận (Model: Renatron PA 100 / Hãng: Cantel Medical /Nước sản xuất: Mỹ ) với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: