Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo trì máy theo dõi bệnh nhân

22/09/2022 08:05

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu thực hiện bảo trì cho 106 máy theo dõi bệnh nhân (Model: MP40, MX450/ Hãng: Philips/ Nước sản xuất: Đức) để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục 01 kèm theo công văn này). Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm theo công văn này.

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: