Bệnh viện hữu nghị Việt Đức mời chào giá cung cấp bóng đèn Xenon

20/07/2023 14:34

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dịch vụ cung cấp bóng đèn Xenon của kính bi phẫu hãng Carl Zeiss với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: