Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá cung cấp bộ dây tạo nhịp tim cho máy tạo nhịp tim

25/04/2022 09:55

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm 10 bộ dây tạo nhịp tim sử dụng cho máy tạo nhịp tim cho 05 máy tạo nhịp tim (Model: 5348/ Hãng: Medtronic/ Nước sản xuất: Mỹ) để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục 01 kèm theo công văn này). Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm theo công văn này.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: