Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá các mặt hàng vật tư y tế

21/11/2023 10:04

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm các vật tư y tế dùng cho chuyên môn năm 2023, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá vật tư.

 

Xem chi tiết tại đây.

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: