Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá các mặt hàng trang thiết bị y tế

08/12/2021 07:58

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doạnh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá trang thiết bị y tế.

Tagged in: Tags: