Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá các mặt hàng trang thiết bị y tế

18/05/2022 09:50

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm bột bó (bột liền), bông lót bó bột các cỡ.

Tagged in: Tags: