Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá các dịch vụ, hàng hoá, vật tư, phụ kiện cho thiết bị của Bệnh viện

22/09/2022 08:16

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ, hàng hoá, vật tư, phụ kiện cho các khoa của Bệnh viện.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Tagged in: Tags: