Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào cung cấp báo giá máy đo pH

06/05/2022 15:00

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua máy đo pH cho Khoa xét nghiệm Vi sinh (chi tiết theo nội dung tại phụ lục 1 kèm theo). Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp dịch vụ chào giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm công văn này.

Tagged in: Tags: