Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời báo giá dịch vụ đấu giá tài sản

03/06/2023 09:10

Hiện nay Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu sử dụng dịch vụ đấu giá tài sản, nhằm có cơ sở tham khảo giá các dịch vụ trên thị trường, kính mời các Doanh nghiệp/Tổ chức/Đơn vị kinh doanh có khả năng cung cấp báo giá dịch vụ (chi tiết danh mục, số lượng được giới thiệu tại phụ lục 01 kèm theo).

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: