Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu mời chào giá phụ tùng thay thế cho máy C-Arm (Model: OEC Fluorostar 7900; Hãng: GE Healthcare)

05/12/2023 14:11

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp phụ tùng thay thế cho máy C-Arm (Model: OEC Fluorostar 7900; Hãng: GE Healthcare) của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với nội dung cụ thể tại đây:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: