Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu mời chào giá các mặt hàng vật tư

07/12/2023 10:32

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm các vật tư dùng trong cấp cứu và hỗ trợ điều trị bệnh nhân năm 2023-2024, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá vật tư.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: