Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chào giá dịch vụ kiểm định thiết bị bức xạ và kiểm xạ phòng đặt thiết bị bức xạ

12/09/2023 14:45

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo dịch vụ kiểm định thiết bị bức xạ và kiểm xạ phòng đặt thiết bị bức xạ, để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường với nội dung cụ thể như sau:

Tagged in: Tags: