Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá vật tư y tế

16/03/2023 15:24

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang thực hiện công tác mua sắm vật tư y tế phục vụ chuyên môn. Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá vật tư này trên thị trường, bệnh viện kính mời các nhà phân phối có khả năng cung cấp chào giá các loại vật tư y tế (theo các danh mục vật tư y tế đính kèm).

Chi tiết phụ lục xem TẠI ĐÂY 

 

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: