Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá vật tư thiết bị y tế

25/04/2022 10:31

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang thực hiện công tác mua sắm vật tư y tế cho chuyên môn. Để có cơ sở tham khảo giá vật tư ngày trên thị trường, bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá các loại vật tư y tế (theo danh mục vật tư y tế theo phụ lục 01 đính kèm). 

Chi tiết xem tại đây:

PHỤ LỤC 01

PHỤ LỤC 02

PHỤ LỤC 1.2

PHỤ LỤC 1.3

Tagged in: Tags: