Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá vật tư bổ sung phục vụ các chuyên khoa tại bệnh viện

25/03/2023 08:33

 Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm bổ sung một số vật tư lâu bền và vật tư theo máy phục vụ cho công tác chuyên môn, để có cơ sở tham khảo giá các vật tư này trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá các loại vật tư y tế (theo danh mục vật tư y tế theo phụ lục đính kèm).

Phòng Công tác xã hội

 

Tagged in: Tags: