Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá thực hiện dọn dẹp, vận chuyển phế thải

30/08/2023 16:27

Hiện nay, Bệnh viện đang có nhu cầu thực hiện dọn dẹp, vận chuyển phế thải gồm đồ gỗ cũ hỏng, thuỷ tinh, phế thải từ hoạt động xây dựng, sửa chữa của bệnh viện tại khu vực cổng số 2A phố Quán Sứ. Bệnh viện HN Việt Đức kính mời các đơn vị có đủ năng lực qua khảo sát, chào giá cho Bệnh viện.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: