Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá một số hóa chất phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện

19/08/2022 14:22

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm một số hóa chất phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo công văn này.

Tagged in: Tags: