Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá loại suất ăn dinh dưỡng phục vụ cho các đối tượng ăn tại bệnh viện trong thời gian 12 tháng

24/03/2023 15:44

Bệnh viện HN Việt Đức hiện nay có nhu cầu mua sắm loại suất ăn dinh dưỡng phục vụ cho các đối tượng ăn tại bệnh viện trong thời gian 12 tháng. Các yêu cầu đối với suất ăn được thể hiện chi tiết như dưới đây. Vậy bệnh viện kính mời các đơn vị tham gia báo giá và gửi về địa chỉ: Phòng 102 nhà A1 (Văn thư bệnh viện) – số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại: (024) 38.253.531

 

Chi tiết phụ lục xem TẠI ĐÂY

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: