Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá kit tách chiết RNA xác định SARS-CoV-2

21/12/2021 13:42

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm kit tách chiết RNA xác định SARS-CoV-2 để phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo công văn này.

 

Tagged in: Tags: