Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá hiệu chuẩn thiết bị hỗ trợ xét nghiệm

28/03/2023 10:37

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu hiệu chuẩn (chi tiết nội dung tại phụ lục 1 kèm theo), để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo phụ lục 2 đính kèm.

Tagged in: Tags: