Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá cung cấp thiết bị điện

31/03/2023 14:40

Hiện nay, Bệnh viện HN Việt Đức có nhu cầu mua sắm thiết bị điện phục vụ công tác sửa chữa. Bệnh viện HN Việt Đức kính mời các đơn vị có đủ năng lực cung cấp chào giá cho Bệnh viện, Hồ sơ chào giá gồm các nội dung như sau:

Tagged in: Tags: